تحریم واکسن

واکسن آمریکا
واکسن آمریکایی و تکمیل مأموریت کووید 19 22:25 - 1399/10/23

- هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ سوابق شرکت داروسازی فایزر و دولت آمریکا و انگلیس، عقل و منطق، حکم می‌کند که واکسن را از جای دیگری تهیه کنیم تا کاری که کرونا نتوانست انجام دهد، با این واکسن، انجام نشود!

واکسن کرونا
تحریم محدودمان کرد اما بی‌غیرت و بی‌دانش نکرد 17:10 - 1399/10/10

 باتوجه به موفقیت‌هایی که ایران در عرصه‌ی تولید کیت، دستگاه تنفس مصنوعی و واکسن کرونا به دست آورد. دشمنان با متوسل شدن به تبلیغ و انتشار اخبار دروغین، سعی در پنهان کردن این موفقیت‌ها داشتند. آنها با ایجاد جوروانی و نوعی خود تحقیری، سعی در بی‌کیفیت نشان دادن واکسن ایرانی داشتند که عکس العمل رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و امتحان واکسن تولیدی بر روی فرزند خود، خنثی کننده‌ی این جو روانی بود. آقای مخبر با این کار، خط بطلانی کشیدند بر تفکرات غرب‌پرستان داخلی، ساده لوحان پیاده نظام غرب و کاسبان مذاکره.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.