تناقض

فکتیو | روشنفکران متناقض

07:43 - 1402/08/11

#فکتیو | روشنفکران متناقض

فکتیو | جایزه‌های سفارشی!

13:43 - 1402/08/01

فکتیو | جایزه‌های سفارشی!

اصل تناقض و انکار آن توسط ملحدین

تناقض
07:31 - 1402/03/18

اصل تناقض پایه بسیاری از شناخت‌های بشری است. این اصل، بدیهی است و ریشه در علم حضوری ما نسبت به مفاهیم و رابطه آن‌ها دارد. اشکالاتی که درباره این اصل مطرح می‌گردد، ناشی از عدم درک معنای تناقض و تأثیر شبهات شکاکان و نسبیت‌گرایان است.

توهم تناقض، نتیجه بی‌توجهی به مراتب قرآن

تناسب مراتب قرآن با عدم تناقض در آن
10:19 - 1401/10/14

از آنجا که قرآن کریم بر اساس علم خداوند حکیم نازل شده است و تناقض‌گویی از حکیم عالم، قبیح است، پس در قرآن کریم هیچ‌گونه تناقضی وجود ندارد؛ علاوه بر اینکه قرآن دارای ظاهر و باطن و مراتب چهارگانه است.

تناقض بازماندگان پهلوی در مواجهه با جمهوری اسلامی

ما آریایی هستیم عرب نمی پرستیم
09:44 - 1400/11/18

بازماندگان سلطنت پهلوی، مواردی را به عنوان نقطه ضعف در نظام جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند، اما وجود همان موارد در رژیم پهلوی را نادیده می‌گیرند! عرب‌پرستی، حضور نظامی در دیگر کشورها و استبدادی بودن حکومت، موضوعاتی است که خیلی سعی می‌کنند به نظام جمهوری اسلامی متصل کنند، ولی وجود پررنگ آنها در حکومت پهلوی را به حساب نمی‌آورند!

صفر و صدی های امروز مهدی نصیری

12:40 - 1400/08/29

نگاه صفر و صدی امثال نصیری و تعبیر بهشت و جهنم از وضعیت کشور، ناشی از نگاه غربگرایی، افراط و تفریط ایشان است؛ حال آنکه رهبری معظم با انتقاد از ناکارآمدی و بی‌توجهی دولت سابق نسبت به ظرفیت‌ها و توان داخلی، راهبردهایی را به دولت آقای رئیسی مطرح کردند. این درحالی است که امثال نصیری مدت‌هاست در موضوعات بدیهی، گرفتار نگاه «صفر و صدی» و افراط و تفریط هستند.

معنی اختلاف در قرآن

عدم تناقض و اختلاف در قرآن کریم
09:11 - 1400/04/23

در قرآن کریم می‌خوانیم: «اگر قرآن از طرف غیر خدا بود، در آن اختلاف فراوانی می‌یافتند». آیا معنایش آن است که اختلاف اندکی در قرآن وجود دارد؟!

معجزه و قانون علیت

معجزه و قانون علیت
20:28 - 1395/10/25

معجزه با قانون علیت تعارضی ندارد، و چون انسان ها به علت معجزه پی نبرده اند، گمان کرده اند که معجزه با قانون علیت منافات دارد، به همین خاطر معجزه را انکار کرده اند.