صنعت دارو در ایران

پیشرفت‌ در صنعت داروسازی

پیشرفت‌ در صنعت داروسازی 12:59 - 1400/10/23

پیشرفت‌ در صنعت داروسازی

صنعت از نظرگاه دین و حکمت

 صنعت از نظرگاه دین و حکمت
11:16 - 1400/04/14

- صنعت بخش مهمی از تمدن بشری است و رشد و توسعه یا در مقابل، افت و کاستی در آن، می تواند معلول نگره هایی باشد که مردمان در یک جامعه، از زاویه دینی و ارزشی و عرفی به آن دارند.

 

قبل از انقلاب صنعتی به نام دارو نداشتیم

 قبل از انقلاب صنعتی به نام «دارو» نداشتیم
09:36 - 1399/11/18

قبل از انقلاب صنعتی به نام «دارو» نداشتیم