فضای مجازی

برکات فضای مجازی

20:21 - 1403/02/29

امام خامنه‌ای مدظله‌العالی:

تهدیدهای فضای مجازی

20:18 - 1403/02/29

امام خامنه‌ای مدظله‌العالی:

فرصت های فضای مجازی

20:17 - 1403/02/29

امام خامنه‌ای مدظله‌العالی:

رها کردن مردم در قتلگاه مجازی

12:23 - 1402/10/28

 رها کردن مردم در قتلگاه مجازی

تفکر همنشینی ...

تفکر همنشینی ... 13:59 - 1402/08/24

آدما و تفکراتی که باهاشون در ارتباطی، تو و آینده ای تو رو می سازند! حتی در فضای مجازی !!

آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی

چگونگی آسیب های اجتماعی فضای مجازی
01:41 - 1402/08/24

در دنیا به کارگیری فناوری تلفن همراه افزایش چشمگیری داشته است. در ایران نیز استفاده از فضای مجازی رو به افزایش است.

رسانه در عصر مشروطیت

رسانه در عصر مشروطیت
08:24 - 1402/08/22

مرور و بررسی پرونده مشروطه‌خواهی به خوبی روشن می‌کند که بخشی از آسیب‌های تاریخی آن، ناشی از فضای رسانه‌ای بوده است. روزنامه‌هایی که با سوءاستفاده از موج آزادی‌خواهی، فضای نقد را تند کرده و با ایجاد خشونت اجتماعی، باعث شدند بسیاری از اهداف آزادی‌خواهان واقعی، قربانی فضای تنش و غبارآلود شود.

آسیب های فضای مجازی

23:35 - 1402/08/14

برای ورود به فضای مجازی ابتدا باید سواد آن را بیاموزیم والا دچار آسیب‌های جبران ناپذیر می‌شویم

سخن‌نگاشت | انتشار حقایق با منطق قوی

13:07 - 1402/08/06

سخن‌نگاشت | انتشار حقایق با منطق قوی

سخن‌نگاشت | نشر معارف در فضای مجازی

14:23 - 1402/08/01

 سخن‌نگاشت | نشر معارف در فضای مجازی

سخن‌گاشت | فضای مجازی؛ فضای حقیقت

15:10 - 1402/07/24

فضای مجازی؛ فضای حقیقت

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت: مشکل امروز مشکل ولنگاری فضای مجازی است

09:32 - 1402/07/22

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت: مشکل امروز ما هجمه فرهنگی دشمنان بشریت است، این هجمه شیعه و سنی نمی شناسد. مشکل امروز ما مشکل ولنگاری فضای مجازی و فروپاشی خانواده است و بهترین راهبرد مقابله با شبیخون فرهنگی تقویت مساجد است.

صفحه‌ها