فضای مجازی

تفکر همنشینی ...

تفکر همنشینی ... 13:59 - 1402/08/24

آدما و تفکراتی که باهاشون در ارتباطی، تو و آینده ای تو رو می سازند! حتی در فضای مجازی !!

آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی

چگونگی آسیب های اجتماعی فضای مجازی
01:41 - 1402/08/24

در دنیا به کارگیری فناوری تلفن همراه افزایش چشمگیری داشته است. در ایران نیز استفاده از فضای مجازی رو به افزایش است.

رسانه در عصر مشروطیت

رسانه در عصر مشروطیت
08:24 - 1402/08/22

مرور و بررسی پرونده مشروطه‌خواهی به خوبی روشن می‌کند که بخشی از آسیب‌های تاریخی آن، ناشی از فضای رسانه‌ای بوده است. روزنامه‌هایی که با سوءاستفاده از موج آزادی‌خواهی، فضای نقد را تند کرده و با ایجاد خشونت اجتماعی، باعث شدند بسیاری از اهداف آزادی‌خواهان واقعی، قربانی فضای تنش و غبارآلود شود.

آسیب های فضای مجازی

23:35 - 1402/08/14

برای ورود به فضای مجازی ابتدا باید سواد آن را بیاموزیم والا دچار آسیب‌های جبران ناپذیر می‌شویم

سخن‌نگاشت | انتشار حقایق با منطق قوی

13:07 - 1402/08/06

سخن‌نگاشت | انتشار حقایق با منطق قوی

سخن‌نگاشت | نشر معارف در فضای مجازی

14:23 - 1402/08/01

 سخن‌نگاشت | نشر معارف در فضای مجازی

سخن‌گاشت | فضای مجازی؛ فضای حقیقت

15:10 - 1402/07/24

فضای مجازی؛ فضای حقیقت

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت: مشکل امروز مشکل ولنگاری فضای مجازی است

09:32 - 1402/07/22

مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت: مشکل امروز ما هجمه فرهنگی دشمنان بشریت است، این هجمه شیعه و سنی نمی شناسد. مشکل امروز ما مشکل ولنگاری فضای مجازی و فروپاشی خانواده است و بهترین راهبرد مقابله با شبیخون فرهنگی تقویت مساجد است.

سربازانی بدون اسلحه زیر باران خمپاره

سربازانی بدون اسلحه زیر باران خمپاره
12:41 - 1402/07/16

برای در امان نگه داشتن قشر دانش آموزی از آسیب‌های فضای مجازی، باید برای حضور آنها در این فضا طرح و برنامه داشت و اجازه نداد معاندین، براندازان و کسانی که فاقد هویت دینی و مذهبی هستند کنترل فرزندان ما برعهده بگیرند.

راه‌های تبلیغ حجاب (6)

حجاب
10:47 - 1402/06/07

برای شکل دادن به هویت مذهبی فرزندان، باید از سنین کودکی کار تعلیم و تربیت را شروع کرده و بسیار جدی باشیم. با رها کردن کودکان در فضای مجازی، هویت نسل نوجوان و جوان ما دچار استحاله و گمراهی خواهد شد.

فیلترینگ، غیرقابل فیلتر شدن است

10:12 - 1402/06/07

اجرای سیاست فیلترینگ در فضای مجازی، یکی از امور پذیرفته شده، ضروری و مورد اجرای بسیاری از کشورها به منظور تأمین اهداف مختلف آن‌هاست. کشور ما نیز در اجرای دقیق و صحیح این مطلوب، مستثنی نیست.

زیارت اربعین و هشدار نسبت به جریان انحرافی حجاب استایل

10:21 - 1402/06/04

شیعیان و دوستان اهل‌بیت علیهم‌السلام باید نسبت به حضور افرادی با لباس شهرت «حجاب استایل» در پیاده‌روی اربعین حسینی هشیار باشند؛ زیرا آنان نه تنها به فرمان شریعت در پوشش ظاهری پایبند نبوده، بلکه ممکن است با سخنان انحرافی، در باور مخاطبان رخنه کنند.

صفحه‌ها