قرائت نماز

نماز
بلند کردن صدای قرائت نماز برای آگاه کردن دیگران 18:37 - 1399/01/21 بازدید: 541

-  بلند کردن صدا هنگام قرائت آیات یا ذکرهای نماز برای آگاه کردن دیگران، موجب خروج از هیأت نماز نشود، اشکال ندارد. مشروط به این که قرائت و ذکر به نیت قرائت و ذکر باشد.

نماز
سه نکته درباره غلط خواندن نماز 20:32 - 1398/10/29 بازدید: 380

ادای صحیح حروف و کلمات در ذکرهای واجب نماز، شرط صحت آن است. بنابراین چنانچه از روی عمد، کلمه ای را غلط بخواند نمازش باطل است.

نماز
آهسته خواندن قرائت در نمازهای جهریة 18:50 - 1398/10/02 بازدید: 424

برمردان واجب است که حمد و سوره را در نمازهای صبح و مغرب و عشا بلند بخوانند. اگر سهواً یا جهلاً آهسته بخوانند نماز صحیح است.

تکرار حمد و سوره توسط مأموم در نماز جماعت 16:47 - 1398/09/18 بازدید: 58

سوال : در نماز جماعت وقتی که امام ، حمدو سوره را قرائت می‌کند ما هم بخوانیم یا فقط گوش دهیم؟

حکم قرائت در رکعت های اول و دوم نماز 10:41 - 1398/04/01 بازدید: 157

سوال: حکم قرائت در رکعت اول و دوم  نماز چیست و چه سوره‌هایی را می‌توان خواند؟

اقتدا به امام جماعتی که خواندن سوره را مستحب می‌داند 10:45 - 1398/03/30 بازدید: 113

سوال: امام جماعتی مقلد مرجعی است که قرائت سوره را احتیاط مستحب می‌داند ولی مرجع تقلید ماموم آن را واجب می‌داند؛ آیا اقتدا به وی در صورتی که سوره را به نیت مستحب بخواند، صحیح است؟

حکم قرائت در رکعت‌های سوم و چهارم 18:40 - 1398/03/01 بازدید: 146

سوال: حکم قرائت در رکعت سوم و چهارم چیست؟

تکرار آیات و اذکار در نماز 17:18 - 1398/02/12 بازدید: 62

سوال: آیا تکرار برخی آیات در نماز اشکال دارد؟

حکم ناتوانی در یادگیری نماز 12:03 - 1398/01/30 بازدید: 82

سوال: تکلیف کسی که نمی‌تواند نماز را یاد بگیرد چیست؟

نماز، قضا، جهر، اخفات
شیوه به جا آوردن نمازهای قضا و وظیفه زن در آهسته یا بلند خواندن نماز 20:56 - 1397/12/07 بازدید: 297

- اگر نامحرم صدای زنان را می شنود، طبق نظر مشهور باید نماز را آهسته بخوانند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.