مطففین

کم فروشی
کاسب،کارگر،کارمند،روحانی و ... همه از مصادیق «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ» 19:30 - 1398/10/30 بازدید: 1083

- اگر بخواهیم از مصادیق آیه وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ بحث کنیم،قطعا همه انسان ها در حیطه این بحث وارد خواهند شد.چه کاسب و چه کارگران و کارمندان و چه کارفرمایان که همه مورد شمول این آیه می باشند.

کم فروشی
عمل نکردن به شرط در ضمن معامله 21:26 - 1397/01/21 بازدید: 333

- کم فروشی حرام می باشد و اگر در ضمن معامله شرطی شده باشد و کسی که باید بدان عمل کند به شرط مربوطه عمل نکند این عمل از مصادیق کم فروشی می باشد و جایز نیست.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.