مواسات در اسلام

با هم بخوریم یا بهم بخوریم؟

23:00 - 1400/04/09

-اسلام، دین مواسات است. کسی که خود را مقید به این آموزه بداند می بایست خود را بدون چشم‌داشت، در درد و نداری همنوع، شریک کند تا خود را با انسانیت محک بزند.

رضایت خدا و خلق در همدلی همه جانبه

همدلی  و مواساه
11:13 - 1399/08/25

- با اتحاد و همدلی و همیاری در حق مردم آسیب دیده می‌توان باری از دوش آنان برداشت.

شیوه امیرالمومنین(ع) برای فقر زدایی از جامعه

فقر
23:22 - 1399/02/26

امیرالمومنین(علیه‌السلام) با برپایی عدالت و مواسات جامعه را از فقر نجات داد.