پناهندگی

تأثیر آموزه‌های دینی بر ورزشکاران

ورزشکار پناهنده
12:34 - 1401/04/02

روحیه معنوی تأثیر بسزایی در ایجاد روحیه جوانمردی و ازخودگذشتگی ورزشکاران خواهد داشت. چنین ورزشکارانی به طمع وعده های بیگانگان پشت به وطن و داشته های خود نخواهند کرد و پناهنده نمی شوند.

پناهندگی برای رسیدن به بهشت خیالی

پناهنده شدن زنان ورزشکار ایرانی,درخواست پناهندگی از داخل ایران
13:45 - 1401/02/31

حضور زنان ایرانی در رقابت های جهانی ورزشی و افتخار آفرینی هرساله تعداد زیادی از بانوان، نشان داده که پناهنده شدن بعضی از زنان ورزشکار به دیگر کشورها، به دلیل وجود موانع پیشرفت در ایران، بهانه‌ای بیش نیست.

اخراج بیش از ۵ هزار پناهجو از آلمان

پناه جوهای آلمانی
23:58 - 1398/02/28

-وزارت کشور آلمان از آغاز سال جاری میلادی تا پایان مارس پنج هزار و ۶۰۰ پناهجو را اخراج کرده است.