خدماتی

طلب و بدهی
مطالبه‌ی طلب بعد از چند سال 16:54 - 1399/07/01 بازدید: 367

- مطالبه‌ی طلب اگرچه بعد از چندین سال باشد به حال خود باقی و از بین رفتنی نیست لذا مجرد عدم مطالبه و تاخیر در آن موجب سقوط طلب نمی شود.

ساخت و ساز
مشخص نبودن کم و کیف تعهد قبل از معامله 20:13 - 1399/06/01 بازدید: 237

- در صورتی که فرد ملک خود را در اختیار کسی قرار دهد که در ملک او آپارتمان بنا کند و به نسبت متراژ زمین به او تعدادی واحد تحویل دهد در صورتی این معامله صحیح است که نمونه آپارتمان در نظر طرفین در هنگام عقد قرار داد، معلوم باشد.

فروش برند
فروش اعتبار و شهرت 07:27 - 1399/04/09 بازدید: 372

- فروش اعتبار تجاری تاجر و برند تجاری در معاملات اقتصادی اشکالی ندارد.

مدل موی غربی
تقلید از مدلهای غربی در آرایشگاهها 09:01 - 1399/03/30 بازدید: 1094

- تشبه به غرب در لباس و مدلهای مو جایز نیست و این حکم مربوط به غرب نمی باشد و هرگونه تشبهی به دشمنان اسلام ممنوع بوده و البته این حکم در زمان و مکانهای مختلف از نظر تشبه به کفار متفاوت می باشد.

زیبایی
حکم درآمد حاصل از جراحی زیبایی 19:29 - 1399/02/19 بازدید: 354

- جراحی زیبایی اگر ضرر قابل اعتنا نداشته باشد فی نفسه اشکالی ندارد.

تحصیل
حکم سستی و تنبلی در تحصیل 15:49 - 1398/12/15 بازدید: 752

- هرگونه سستی و تنبلی در تحصیل اشکال دارد.

خشکشویی
احکام نجاست و پاکی خشکشویی‌ها 22:48 - 1398/04/30 بازدید: 2706

- شستن لباس با لباس شویی بعد از برطرف کردن عین نجاست موجب پاک شدن لباس می‌شود و بعد از تخلیه آب، خود ماشین نیز پاک می باشد ولی در ماشین های دستی چنانچه لباس نجسی در درون اینگونه ماشین ها قرار داده شود هم لباس و هم درون ماشین نجس است که باید پاک و شسته شوند.

تبلیغات
استفاده از تصاویر زنان در تبلیغات و در مغازه 14:06 - 1397/12/24 بازدید: 304

- هرگونه تصاویر زنان چه در مغازه چه در تبلیغات اگر موجب مفسده شود جایز نیست.

منشی زن
بکارگیری منشی یا فروشنده با پوشش و آرایش خاص 11:38 - 1397/11/19 بازدید: 399

- انجام فعالیت به عنوان منشی یا فروشنده با پوشش خاص و آرایشی که جلب توجه می کند جایز نیست اما کسب درآمد اگر به واسطه‌ی فروش کالای قانونی باشد اشکالی ندارد.

بورسیه
خمس حقوق در ایام تحصیل بورسیه 11:33 - 1397/11/19 بازدید: 498

- حقوق ایام تحصیل بورسیه در صورت کار محسوب شدن این ایام، خمس تعلق می گیرد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.