محسن كربلايي رئيس جديد شيخيه احقاقي ها ساكن كويت کیست؟

13:55 - 1393/07/01

چکیده: ايشان در اعتقادات، خود را پيرو آراي شيخ احمد احسايي و سيد كاظم رشتي مي دانند، اما در فروع دين و اعمال به اجتهاد و تقليد معتقدند و از مرجعيت خويش تبعيت مي كنند و مبلغاني را جهت تبليغ آيين و اعلان مرجعيت خويش به نقاط مختلف اعزام مي كنند.

اطلاعاتي در مورد شخصيت سيد محسن كربلايي رئيس جديد شيخيه احقاقي ها ساكن كويت بنويسيد؟

پاسخ:
خاندان احقاقي: سومين طايفة شيخية آذربايجان، خاندان «احقاقي» اند. بزرگ اين خانواده ميرزا محمد باقر اسكويي (1230 ـ 1301ق) از مراجع تقليد و داراي رسالة عمليه بود. او شاگرد ميرزا حسن، مشهور به «گوهر» (م1266ق) از شاگردان شيخ احمد احسايي و سيد كاظم رشتي بود.
پسران سيد كاظم رشتي در كربلا نزد او درس مي خواندند، او پس از درگذشت سيد، دعوي جانشيني او را كرد. فرزند ميرزا محمد باقر، ميرزا موسي احقاقي (1279 ـ 1264ق) نيز از علما و مراجع شيخيه است. او كتابي به نام «احقاق الحق و ابطال الباطل» نگاشت و در آن عقايد شيخيه را به تفصيل بيان كرد. پس از اين تاريخ، او و خاندانش به احقاقي مشهور شدند.
در اين كتاب برخي از آراي شيخية كرمان و محمد كريم خان مورد انتقاد و ابطال قرار گرفته است. از جمله فرزندان ميرزا موسي احقاقي، ميرزا علي، ميرزا حسن، ميرزا محمد باقر هستند كه از علماي بزرگ شيخيه احقاقيه بودند. هم اينك مركز اين گروه كشور كويت است و رياست آن را تا چندي قبل، ميرزا حسن احقاقي بر عهده داشت كه مرجع فقهي شيخية آذربايجان و اسكو به شمار مي رفت و پس از درگذشت وي، فرزندش عهده دار مسايل شرعي پيروان پدرش گرديد.
هم اينك جانشين ميرزا حسن احقاقي فرزندش سيد محسن كربلايي مي باشد كه راه پدر راه ادامه مي دهد. ايشان در اعتقادات، خود را پيرو آراي شيخ احمد احسايي و سيد كاظم رشتي مي دانند، اما در فروع دين و اعمال به اجتهاد و تقليد معتقدند و از مرجعيت خويش تبعيت مي كنند و مبلغاني را جهت تبليغ آيين و اعلان مرجعيت خويش به نقاط مختلف اعزام مي كنند.

کلمات کلیدی: 

نظرات

تصویر احقاقی
نویسنده احقاقی در

بسمه تعالی . خدمت همه خوانندگان این مقاله عرض می کنم که میدزا حسن احقاقی جد بنده احقاقی می باشد نه کربلایی و در ضمن ما سادات نیستیم که شخصی در خانواده به نام سید محسن کربلایی داشته باشیم . این مقاله سر تا پا افترا است.

تصویر دکتر هادی احقاقی
نویسنده دکتر هادی احقاقی در

با عرض سلام،مطالب فوق در مورد شیخیه وسید محسن کربلایی کاملا کذب میباشند.

با عضویت در خبرنامه مطالب ویژه، روزانه به ایمیل شما ارسال خواهد شد.