قصد معامله

معامله
حکم معامله های صوری 14:42 - 1399/08/05 بازدید: 1117

- هرگونه معامله‌ای که در آن قصد جدی در دو طرف معامله نباشد باطل می باشد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.