احکام آرایش

آرایش مختصر با حفظ حجاب 07:01 - 1399/08/28 بازدید: 771

-آرایش اگر عرفا زینت باشد باید از نامحرم پوشانده شود.

پوشش، بانون، چادر
آرایش بیرون از منزل 14:56 - 1398/10/14 بازدید: 510

خانم‌ها باید صورت آرایش کرده خود را از نامحرم بپوشانند، و جایز نیست با این حالت در بین نامحرمان، رفت و آمد نمایند.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.