امیدآفرینی

انسان به امید زنده است

13:13 - 1401/11/23

تو هم اراده و توانایی و تلاشت بیش از آن است که گمان می‌کنی؛ به شرط اینکه امیدت را از دست ندهی. امید، آخرین سلاحی است که باید زمین بگذاری.

نباید به غم رو داد!

12:21 - 1401/11/23

نباید به غم رو داد؛ چراکه اگر یک‌قدم عقب بروید، صد قدم جلو خواهد آمد. هر وقت یک گوشه غم را دیدید با تمام سپاه شادی به او حمله کنید تا نتواند صدایش در بیاید!

از میان برخیز!

11:26 - 1401/11/23

ما به بچه‌های چهارساله‌ای می‌مانیم که دل و روده اسباب‌بازی‌مان را بیرون ریختیم و فکر می‌کنیم می‌توانیم درستش کنیم. پدرمان هم آن کنار ایستاده و نظاره‌گر ماست.

صفحه‌ها