شناخت امام زمان

چگونه امام را بشناسیم

استاد محمدی شاهرودی
13:02 - 1400/07/21

چگونه امام را بشناسیم؟

راه های شناخت امام

استاد محمدی شاهرودی
12:59 - 1400/07/21

راه های شناخت امام چیست؟

راه شناخت امام معصوم

استاد محمدی شاهرودی
11:59 - 1400/07/21

راه شناخت امام معصوم چیست؟

چگونه باید امام زمان خود را بشناسیم

استاد محمدی شاهرودی
12:32 - 1400/06/31

با توجه به این اینکه اگر کسی امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است، چگونه امام زمان خویش را بشناسیم؟

جهت عضویت در کانال ما در پیام رسان ایتا از طریق این لینک وارد شوید

معرفت الله معرفت ولی خداست

استاد محمدی شاهرودی
07:38 - 1400/06/24

آیا شناخت خداوند بدون شناخت امام زمان ممکن است؟

جهت عضویت در کانال ما در پیام رسان ایتا از طریق این لینک وارد شوید

چگونه میتوان امام زمان را بهتر و کامل تر شناخت

شناخت امام زمان علیه السلام
07:54 - 1400/03/27

اگر ما خداوند و صفات و اسمای او را به طور حقیقی بشناسیم، میتوانیم انسان‏های کامل راستین (امامان) را نیز بشناسیم...