صبر و استقامت و ایمان

حکمت 153 نهج البلاغه

حکمت 153 نهج البلاغه 10:49 - 1400/10/23

 پیروزی، نتیجه صبوری

 امام علی علیه السلام فرمودند:

ایمان بر پایه ایستادگی و استقامت در همه زمینه‌ها استوار است

ایمان بر پایه ایستادگی و استقامت در همه زمینه‌ها استوار است 12:46 - 1400/07/06

ایمان بر پایه ایستادگی و استقامت در همه زمینه‌ها استوار است.

اصلاح امور جامعه توسط مسئولین، در گرو استقامت و یاری مردم

انتخابات 12:49 - 1400/03/17
شرط قرآن برای پیروزی بر کفار

دیدار رهبری با نظامیان
19:38 - 1398/04/31

استقامت، شرط پیروزی مسلمین بر کفار است. در صورت استقامت داشتن، ضعف‌های ظاهری مسلمین به تصریح قرآن حل خواهد شد.