عالمه غیر معلمه

یکی از القاب حضرت زینب به معنی زن بسیار عالم

یکی از القاب حضرت زینب به معنی زن بسیار عالم
12:49 - 1402/08/28

 از جمله القاب حضرت زینب «عالمة غير معلمة» است و اين لقب از طرف حضرت سجاد علیه‌السلام به ایشان اعطا شد.

کدام امام حضرت زینب را عالمه غیر معلمه خواند

کدام امام حضرت زینب را عالمه غیر معلمه خواند
09:38 - 1401/09/09

اَنتِ بِحَمدُاللّهِ عَالِمَةٌ غَیر مُعَلّمَةٍ وَ فَهَمةٌ غَیر مُفَهَمّةٍ

زینب سلام الله علیها، زینت خوبی‌ها

حضرت زینب(س)
11:15 - 1400/09/17

چکیده: زینب(سلام الله علیها) با آمدنش، تاء تانیثی به تمام فضایل و خوبی ها اضافه کرد و در رثای او بزرگانی سخن گفته‌اند که عالمیان در حسرت آنان‌اند.

کرامت حضرت زینب (سلام الله علیها)‏

حضرت زینب(سلام الله علیها)‏
20:53 - 1395/11/17

خلاصه: حضرت زینب (سلام اللہ علیها) معروف از به علاقه زیادی به برادر و عبادت خدا معروف است ھمان طور واقعات کرامت وی نیز کریمه بودن وی را نشان می‌دھد۔