فطریه مهمان

پرداخت فطریه توسط مهمان 19:06 - 1400/02/22

- اگر مهمان فطریه خود را با اجازه صاحبخانه بدهد،‌ صحیح است.

فطریه میهمان شب عید فطر 01:30 - 1397/03/24

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ میهمانی که قبل از غروب شب عید فطر وارد شده، اگر فقط یک شب بماند، فطریه اش بر عهده خودش می باشد.

فطره میهمان شب عید فطر 09:20 - 1396/04/01

- فطره میهمان شب عید، بر عهده میزبان نیست.

پرداخت فطریه توسط میهمان و وظیفه میزبان 09:29 - 1396/03/31

- اگر میهمان با اجازه صاحبخانه، فطریه خود را از طرف او پرداخت نماید‌، صحیح است.

احکام زکات فطره 03:51 - 1394/04/25

چکیده: كسى كه موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل و هوشيار است و فقير نيست، بايد براى خودش و كسانى كه نان خور او هستند هر نفرى سه كيلو، گندم يا جو يا خرما يا كشمش يا برنج يا ذرت و مانند اينها به مستحق بدهد، و اگر پول يكى از اينها را هم بدهد،كافى است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.