پشت پرده جریان تکفیر

خطر تکفیری ها برای اسلام

تکفیری‌ها
22:30 - 1394/04/24

چکیده:از جمله مهمترین و نگران کننده‌ترین چالش‌ها و آسیب‌های پیش‌روی جهان اسلام موضوع اسلام تکفیری و وجود پیروان افراطی است. با کمی دقت و تأمل در نوع عمل‌کرد مسلمان افراطی در جهان امروز به خوبی می‌توان اثرات وپیامدهای سوء این دسته افراد را مشاهده نمود. یقیناً هیچ‌گاه دشمنان اسلام به اندازه این دسته افراد نمی‌توانستند بر پیکر اسلام ضربه وارد نموده و تصویری غلط وخطرناک از اسلام و آموزه‌های وحیانی  آن به دنیا مخابره نمایند

پشت پرده جریان تکفیر

پشت پرده جریان تکفیر
13:00 - 1394/04/18

بخشی از بیانانت مقام معظم رهبری امام خامنه ای در دیدار شرکت‌کنندگان در کنگره‌ی جریان‌های تکفیری ا