گناه

راهکار قرآنی در مواجهه با گناه

12:25 - 1401/05/09

برای نجات از گناه، صحنه گناه را ترک کن و به خدا پناه ببر. کار شیطان چیزی جز وسوسه نیست؛ کید او ضعیف است.

سارقان حیا و عفت

حیا
17:34 - 1401/04/29

وقتی دزد به شما حمله کند، چه کار می کنید؟ دزد اموال، خطرناک تر است یا سارق حیا و عفت ؟

قبح‌زدایی از رذائل اخلاقی

قبح زدایی از رذائل اخلاقی
12:49 - 1401/04/05

 قبح‌زدایی از اشتباهات فرزندان، مهمترین عامل افزایش آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی است.

آزار پیامبر؛ دستاویزی برای شیعه‌ستیزی

رسول خدا
14:48 - 1401/04/02

برداشت های غلط از معنای روایات و تطبیق آن با آیات قرآنی از ترفندهای عوام فریبانه ای است دشمنان تشیع در قالب‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌دهند.

عکس‌نوشته | جلوی ضرر رو هر وقت بگیری، منفعته

10:35 - 1401/04/02

جلوی ضرر، بدی و اشتباه رو هر وقت بگیری، منفعته.

تفکر، مانع پشیمانی

15:21 - 1401/04/01

برای اینکه توی زندگی از کارهامون پشیمون نشیم، سعی کنیم قبل از انجام هر کاری، به خوب یا بد بودن اون فکر کنیم.

 اثرات منفی گناه در جامعه

عکس نوشته مشاوره 12:02 - 1401/03/11

 اثرات منفی گناه در جامعه

طمع را کنار بزن!

09:13 - 1401/03/11

گرگ وقتی حمله می‌کند، همه طعمه‌اش را می‌درد، ولی ممکن است نتواند کامل یک طعمه را بخورد.

بی‌اعتنایی به وظیفه، گناه است...

عکس نوشته 11:10 - 1401/01/25

بی‌اعتنایی به وظیفه، گناه است...

آنجا که خاطرخواه اوست

دعای روز یازدهم
08:41 - 1401/01/24

-دیدن زیبایی طاعت الهی و زشتی گناه، چشمی می‌خواهد که هر کسی ندارد. چشمی که از چشم‌های دیگر، راه را بهتر نشان می‌دهد.

گناه عامل اصلی مسخ شخصیت

گناه عامل اصلی مسخ شخصیت 12:00 - 1400/12/25

گناه؛ عامل اصلی مسخ شخصیت

گناه عامل مهم مسخ شخصیت

آیه قرآن
10:31 - 1400/12/24

گناه  مکرر و نافرمانی خداوند،  درنهایت باعث مسخ شخصیت در انسان می‌شود.

صفحه‌ها