احکام چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری
حکم شرعی چهارشنبه سوری 00:03 - 1399/12/26

چهارشنبه سوری هیچ مبنای شرعی ندارد، و مراسم آن اگر مستلزم ضرر و فساد یا همراه ترویج اعتقادات باطل باشد، حرام است.

چهارشنبه سوری
حق الناس و انداختن ترقه 00:02 - 1399/12/26

- کسی در شب چهارشنبه سوری، با انداختن ترقّه و امثال آن، موجب اذیّت و آزار دیگران شده باشد باید توبه کند و اگر آسیب بدنی و یا مالی به دیگران وارد کرده، چنانچه آن شخص را می‌شناسد، باید خسارت آن را جبران کند و اگر نمی شناسد باید مبلغ خسارت را از طرف او به فقرا صدقه بدهد.

چهارشنبه سوری
خرید و فروش ترقّه 23:33 - 1398/12/26

-ترقه و مواد انفجاری در صورتی که موجب اذیّت و آزار دیگران باشد، و یا تبذیر مال محسوب شود، و یا خلاف قانون و مقرّرات نظام جمهوری اسلامی باشد، جایز نیست.

اعتقاد، آتش، نحوست
اعتقاد به آتش و نحوست روزها در نوروز 07:43 - 1398/01/08

- اعتقاد به اینکه آتش، مستقل از خداوند، منشأ خیر و شرّ است؛ سبب کفر و شرک است.

خسارت، ترقه، عید
خسارت به دیگران در ایام عید با ترقه و امثال آن 07:32 - 1398/01/08

- در ضمان و مدیون شدنِ وارد کنندة خسارت، فرقی بین اموال عمومی و خصوصی نیست.

حق الناس و انداختن ترقه 20:35 - 1397/12/26

سوال: اگر کسی در شب چهارشنبه سوری، با انداختن ترقّه و امثال آن، موجب اذیّت و آزار دیگران شده باشد، چه وظیفه‌ای دارد؟

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.