ازدواج در دین زرتشت

ازدواج خواهر و برادر در دین زرتشت

ازدواج خواهر و برادر در دین زرتشت
10:56 - 1402/03/18

ازدواج با محارم در دین زرتشت، آری یا خیر؟

وجود دین زرتشت در ایران بعد از اسلام

زرتشت
12:03 - 1400/04/19

آیا بعد از گسترش اسلام در ایران،‌ جوامع زرتشتی هنوز در این کشور وجود داشتند؟

زرتشت، چراغ و شمشیر

زرتشت، چراغ و شمشیر
14:34 - 1399/10/08

- با عده‌ای بیمارِ روان‌پریش طرفیم که هر روز، سخنی جدید به زرتشت و کورش و ... نسبت می‌دهند! روزی نامه چارلی چاپلین به دخترش را به اسم کورش جعل می‌کنند و روزی دیگر، متن سخنرانی آبراهام لینکلن را به نام زرتشت!!! خسته هم نمی‌شوند! جدیداً هم چراغی به دست زرتشت دادند تا شب‌گردی کند!

پیام سبز زرتشتیان و تاریخ‌سازی دروغین

تاریخ سربسته زرتشت
18:23 - 1399/09/27

پیام سبز زرتشتیان و تاریخ‌سازی دروغین

جامعه‌ی زرتشتی در فقه اسلامی، ملحق به اهل کتاب و در صورت رعایت قوانین، در انجام مراسم و آیین‌های دینی خود آزاد هستند و کسی حق تعرّض به آنان را ندارد.

اختلاف دو موبد بزرگ دین زرتشت

موبد زرتشتی
11:57 - 1399/09/25

اختلاف دو موبد بزرگ دین زرتشت

تمدن و فرهنگ مردم زمان اشو زرتشت و پیش از آن در نظر دو تن از موبدان زرتشتی:

موبد مرحوم رستم شهزادی:

اگر چه ایرانیان در زمان ظهور اشو زرتشت نسبت به سایر ملل دارای تمدن بسیار عالی و مقام ارجمندی در دانش و فرهنگ بودند ولی هنوز در علوم معنویه به فضایل روحانی چنان چه باید ترقی نکرده بودند