عید سعید قربان ارسال رصد

اعجاز

عدم اختصاص تحدی به قرآن! 12:44 - 1400/03/12

-با توجه به آیه 49 سوره قصص، خداوند متعال، جنبه هدایتگری قرآن را نیز به عنوان معجزه بیان کرده و به آن تحدی می‌کند. با دقت در این آیه پی می‌بریم که تحدی، منحصر در قرآن نیست.

بدون شک قرآن کلام خداست 17:04 - 1400/01/27

اگر قرآن فوق بشری باشد و بشر از آوردن مثل آن عاجز باشد، چون راهی برای ابطال این مساله وجود ندارد، پس سخن خداست.

معجزات انبیا دلیلی بر صدق گفتار آنان است 16:49 - 1400/01/27

خداوند حکیم است و برای آن‌که مردم دچار گمراهی و سردرگمی نشوند، باید راهی قرار دهد تا مردم بتوانند بین پیامبر حقیقی و شخص دروغ‌گو تمییز دهند.

فهم نادرست آیات تحدّی 10:08 - 1397/01/28

از نشانه های اعجاز قرآن کریم این است که منکران وملحدان را به مبارزه و همانند آوری دعوت کرده است و اینکه تا کنون کسی نتوانسته است مانند قرآن یا مانند سوره ای از قرآن را بیاورد دلیل بر اعجاز قرآن کریم است واین آیات در هر زمان و شامل همه افراد می شود امّا نکته مهم این است که بین منکران قرآن با افرادی که اهل تحقیق اند باید فرق قائل شد. قرآن کریم نه تنها اهل تحقیق را منکر نمی داند بلکه در آیات فراوانی مردم را به تحقیق و تبعیّت آگاهانه دعوت می کند.

فصاحت و بلاغت قرآن، زیبایی خیره کننده 19:47 - 1396/10/30

یکی از زیبایی های قرآن، فصاحت و بلاغت آن است که این موضوع، حتی تحسین دانشمندان غیر مسلمان را نیز در پی داشته است.

مسلمان شدن، ارمغان نکته های جنین شناسی قرآن 09:39 - 1396/10/11

-برخی از دانشمندان جنین شناس با درک یافته های علمی و زیبای قرآن در باره جنین و مراحل رشد آن، مسلمان شدند.

حقیقت معجزه 20:03 - 1395/12/27

معجزه عمل خارق العاده‌ایست که پیامبر یا امام انجام می‌دهد تا به وسیله آن حقانیت رسالت یا امامت خویش را ثابت کند و همراه با ادعای منصب الهی و تحدی است.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.