اقناع عقلی منکران خدا

اعتقاد به خدا مبتنی بر دلیل عقلی

اعتقاد به خدا مبتنی بر دلیل عقلی
12:13 - 1400/09/04

اعتقاد به خدا و دین، برخواسته از فطرت نهادینه شده در وجود انسان‌هاست که با به کار گیری عقل می‌توان آن را شکوفا کرد.

مناظره امام صادق(ع) با «ابن‌ابی‌العوجا» رهبر منکران خدا

08:35 - 1400/08/13

ابن مقفّع گفت: از اين مردمی که در حال طواف هستند، كسى را شايسته نام انسان نمی‌دانم، مگر آن شيخ که در آن محل نشسته است ـ مقصودش امام صادق (علیه السلام) بود.