قیام خونین مردم قم

19 دی نشان دهنده اعتقاد دینی مردم

19 دی نشان دهنده اعتقاد دینی مردم 09:08 - 1400/10/21

19 دی؛ نشان‌دهنده اعتقاد دینی مردم

خیابان 19دی

شهر قیام، قم
08:35 - 1400/10/20

چکیده: وقتی به شهر مقدس قم وارد شوید، به خیابانی برخورد می‌کنید که نامش خاطره دورانی را زنده می‌کند که در آن دوران جوانان غیرتمند قم به خیابان‌ها آمدند و اولین جرقه انقلاب را زدند و با مبارزات انقلابیون، طومار 2500 ساله شاهنشاهی را در هم پیچیدند.