اعتقادی

اگر آخرتی در كار نباشد، چه كسی ضرر می‌كند؟

آخرت
01:00 - 1391/09/30

برای جواب دادن به این سؤال باید به دین و فواید آن توجه كنیم. آیا فایدة دین‌داری فقط در آخرت نصیب انسان می‌شود یا نه؟

آیا احضار روح صحت دارد؟ مثال‌های معتبر ارائه بفرمایید؟

روح
00:55 - 1391/09/30

عقیده به معاد در اكثر ادیان، جایگاهی اساسی دارد و لذا طبیعی است كه انسانها پرسش‌های فراوانی درباره سرنوشت آدمیان در فاصلة مرگ تا قیامت داشته باشند.

احضار روح اموات چیست؟

روح
00:53 - 1391/09/30

تحقیقات علمى و كاوشهاى تجربى دانشمندان مساله را تأیید مى كند، یك استاد انگلیسى به نام «هووسن» مى گوید من و استادم «هرلوب» كه هر دو مادى بودیم، بعد از 12 سال تحقیق امروز سخت معتقدیم كه ارتباط با ارواح و گفتگوى با آن ممكن است و دلائل قاطعى به دست آوردیم

معناي لغوي خدا چيست و چرا نبايد انسان اسم اعظم خدا را بداند؟

خدا
01:59 - 1391/09/29

«خدا» نام ذات باري تعالي است همچو «اله» و «الله» چون لفظ مطلق مي باشد بر غير ذات باري تعالي اطلاق نمي شود. مگر در صورتي كه به چيزي مضاف شود، چون: كدخدا و ده خدا.

حقيقت توحيد و نصاب آن را شرح دهيد.

توحید
01:58 - 1391/09/29

انبياء ـ عليهم السّلام ـ آمده‌اند كه همة انسانها خداي يگانه را بپرستند و از پرستش موجودات ديگر بپرهيزند. يكتاپرستي با شكستن زنجيرهاي دوگانه پرستي همراه است و هر كه در سرلوحه برنامه‌ها و درسهاي پيامبران الهي قرار دارد

برهان صديقين چیست؟

01:38 - 1391/09/29

اصطلاح برهان صديقين را نخستين بار «بوعلي سينا» با استفاده از آيات قرآن كريم در تسمية برهاني به كار برد كه بر اساس امكان ماهوي براي اثبات وجود خداوند سازمان داده بود.

قبل از آفرينش زمين و آسمان خدا كجا بوده است؟

01:27 - 1391/09/29

وجود خدا مال خداست و هميشه همراه خداست، چه زميني باشد چه نباشد، چه آسماني باشد چه نباشد. خداوند هميشه در جهان هستي وجود داشته و دارد خواهد داشت؛

چرا ذات پروردگار را نمي توان درك كرد؟

خدا
01:23 - 1391/09/29

هنگامي كه سخن به ذات خدا مي رسد سكوت كنيد» يعني دربارة ذات او سخن نگونيد كه عقل ها در آنجا حيران است و به جايي نمي رسد، و انديشه در ذات نامحدود براي عقول محدود غير ممكن است، چرا كه هر چه در انديشه گنجد محدود است و خداوند محال است محدود گردد.

خدا چگونه به وجود آمده؟

کعبه
01:21 - 1391/09/29

اين مثال تنها براي نزديك شدن مطلب به ذهن است و هرگز بدين معنا نيست كه وجود خداوند نيز چنين است؛ لذا با توجه بدين مثال مي گوييم پرسش مزبور كه مربوط به چگونگي به وجود آمدن خداوند است نظير همين مثال است

لطفا خداوند را با چند دليل اثبات كنيد؟

خدا
01:05 - 1391/09/29

يكي از راههاي اثبات خدا از طريق روان و فطرت است به اين بيان كه از راه وجود خود انسان، خدا را اثبات كرده‎اند به اين معنا كه گفته‎اند وجود خدا در انسان هست.

تفكر در ذات حق تعالی تا چه اندازه لازم است؟

خدا
22:18 - 1391/09/28

یعنی دربارة نعمت‌های خدا بیندیشید و در ذات خدا نیندیشند، زیرا شما هرگز ذاتش را درك نمی‌كنید، و چون سخن به ذات خدا رسد شما باز ایستید.

گریه‌های هدف­مند در عزاداری‌های خردمندانه

عزاداری
09:07 - 1391/09/25

شیعیان با تأسی به کلام نورانی امام حسین (علیه السلام) گریه وندبه سر می دهند که فرمود: «ای شیعه و پیرو من، هرگاه آب گوارا نوشیدی، مرا یاد کن یا از غریب و شهیدی شنیدی، بر من گریه و ندبه کن.»

صفحه‌ها