زنده بودن انبیای الهی در قبر

سفارش شده که مؤمنان گاهی در قبر بخوابند تا به یاد آخرت باشند؟

 سفارش شده که مؤمنان گاهی در قبر بخوابند تا به یاد آخرت باشند؟
11:33 - 1400/09/04

با توجه به روایات فراوانی که به مؤمنان توصیه می‌کنند تا به یاد قبر و مشکلات آن باشند، می‌توان با کارهایی مانند مشاهده قبور و یا حتی خوابیدن در آنها، دوران بعد از مرگ را تجسم کرد؛ چنان‌که در حدیثی چنین نقل شده است.

حکمت همزمانی چند پیامبر

حکمت همزمانی چند پیامبر
09:16 - 1400/08/25

بر هیچ قومی، پیامبران همزمان فرستاده نشدند، و مواردی هم که همزمانی دارد یا در مکان ها و قبیله های مختلف بوده اند و یا یکی پیامبر تبلیغی بوده است.

گفتگوی عجیب عالِم...

گفتگوی عجیب عالِم...
08:57 - 1400/06/21
دیدگاه سیوطی در مورد حیات پیامبران بعد از مرگ

وهابیت
21:12 - 1399/08/20

سیوطی: «پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) وسائر پیامبران در قبور شریف‌شان به علم قطعی نزد ما، زنده هستند.»