همدلی

همدلی و همدردی با دوستان در سختی ها و شادیها ۱

هم دلی
17:50 - 1402/09/02

همدلی یعنی درک احساسات دوست و رفیق خود و آگاهی از وضع آنها داشتن و خود را به جای آنها قرار دادن تا در صورتی که نیاز به کمک ما داشتند کمک حال آنها شویم

قصه شب| «موری کوچولو! مورچه‌ قهرمانی که ناامید نشد»

11:44 - 1402/09/01

قصه شب «موری کوچولو! مورچه‌ قهرمانی که ناامید نشد»؛ داستان مورچه‌ای کوچک و پرتلاش است که در برخورد با دشمنی ظالم دست از تلاش برنمی‌دارد و امیدوارانه با آنکه بقیه او را حمایت نمی‌کنند به مبارزه با مورچه‌خوار می‌رود.

هدف از نگارش این قصه از بین بردن حس یأس و ناامیدی در کودکانی است که گاهی به خاطر وقوع مشکلی کوچک، گاه به خاطر گرفتن نمره‌ای کم و گاه به خاطر از دست دادن فرصتی زود ناامید می‌شوند.

قصه شب | « فداکاری علی و نمرات عالی دوستانش»

12:38 - 1402/07/04

قصه شب | « فداکاری علی و نمرات عالی دوستانش»؛ علی که پسر درس خوانی می‌باشد نمره کمی می‌گیرد و همین باعث اتفاق و تصمیمی مهم می‌شود.

قصه شب | « اشتباه بزرگ و عجیب حیوونای جنگل»

14:57 - 1402/06/30

قصه شب « اشتباه بزرگ و عجیب حیوونای جنگل»، ماجرای اتفاقی است که قرار است برای جنگل رخ دهد؛ اما وقتی شیر از سایر حیوانات کمک می‌خواهد، با بی‌تفاوتی آنان رو برو می‌شود؛ در نهایت این عمل زشت، باعث پشیمانی آنان می‌گردد.

اشتباه بزرگ و عجیب حیوونای جنگل

14:34 - 1402/06/30

قصه شب « اشتباه بزرگ و عجیب حیوونای جنگل»، ماجرای اتفاقی است که قرار است برای جنگل رخ دهد؛ اما وق

مهارت‌های زندگی | همدلی

08:55 - 1402/05/14

همدلی در زندگی فردی و اجتماعی از بسیاری رفتارهای ناخوشایند، تعارضات و سوء تفاهم‌ها جلوگیری می‌کند.

قصه شب، یه روزنامه‌دیواری خوشگل

قصه شب، یه روزنامه‌دیواری خوشگل
12:04 - 1402/03/17

قصه «یه روزنامه‌دیواری خوشگل»، ماجرای دخترکی به نام مریم است که تلاش می‌کند با هوش و استعداد خودش

قصه شب | «یه روزنامه‌دیواری خوشگل »

11:46 - 1402/03/17

قصه «یه روزنامه‌دیواری خوشگل»، ماجرای دخترکی به نام مریم است که تلاش می‌کند با هوش و استعداد خودش روزنامه‌دیواری‌ای که خانم معلم گفته را تهیه نماید؛ اما بعدا به اهمیت کمک گرفتن از دیگران پی می‌برد.

یه نقشه حسابی!(قسمت دوم)

یه نقشه حسابی!(قسمت دوم)
14:22 - 1402/03/01

-داستانی با موضوع اهمیت اتحاد و همبستگی و فکر کردن برای حل مشکلات، ناامید نشدن و جرات و جسارت داش

یه نقشه حسابی!(قسمت دوم)

08:30 - 1402/03/01

--داستانی با موضوع اهمیت اتحاد و همبستگی و فکر کردن برای حل مشکلات، ناامید نشدن و جرات و جسارت داشتن برای نابودی دشمن...

یه نقشه حسابی!(قسمت اول)

08:29 - 1402/03/01

-داستانی با موضوع اهمیت اتحاد و همبستگی و فکر کردن برای حل مشکلات، ناامید نشدن و جرات و جسارت داشتن برای نابودی دشمن...

یه نقشه حسابی!(قسمت اول)

یه نقشه حسابی!(قسمت اول)
11:39 - 1402/02/31

داستانی با موضوع اهمیت اتحاد و همبستگی و فکر کردن برای حل مشکلات، ناامید نشدن و جرأت و جسارت داشت

صفحه‌ها