تقلید

رجوع به مرجع دیگر

تقلید
10:35 - 1402/10/12

- به طور کلی عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر...

جایگاه تقلید و تعقل در شناخت قادر متعال با تأکید بر آیات الهی

08:12 - 1402/08/18

تقلید و تعقل دو مقوله اساسی در مسیر شناخت واقعیات و حقایق جهان هستی است. در این مجال جایگاه این دو مقوله در شناخت قادر متعال را با تأکید بر آیات الهی مورد بررسی قرار داده تا ببینیم به وسیله کدام‌یک از آنها می‌توان به نتیجه مطلوب رسید.

احکام | وجوب تقلید

تقلید
10:25 - 1402/08/14

- مکلّف اگر مجتهد نیست، یا باید از مجتهد جامع‌الشرایط تقلید کند، یا طبق احتیاط عمل کند.

فکتیو | روشنفکران متناقض

07:43 - 1402/08/11

#فکتیو | روشنفکران متناقض

معنای تقلیدی نبودن اصول دین

تقلید و نظم
13:41 - 1402/08/02

تقلید در اصول دین یک روش اصیل و مطلوب نیست؛ هرچند اگر یک شخصی بدون در نظر گرفتن دلیل فطرت و عقل، به حقیقتی دست بیابد؛ دستیابی به حقیقت خدشه‌دار نخواهد شد.

بررسی مصادیق تقلید ممدوح از منظر روایات

11:58 - 1402/07/15

روایات اهل‌بیت (علیهم‌السلام) همچون کلام‌الله مجید، برخی از تقلیدها را قبول داشته و به آن، نگاه مثبتی دارند. آنچه از مجموع روایات برداشت می‌شود این است که تقلید از امامان معصوم(علیهم‌السلام)، تقلید از عالمان دینیِ مؤمن در شُمار مصادیقِ تقلیدهای ممدوح به حساب می‌آید.

بررسی مصادیق تقلید ممدوح از منظر قرآن- 2

09:16 - 1402/07/15

در این مقاله، به پنج مورد دیگر از مصادیق تقلید ممدوح از منظر قرآن اشاره می‌کنیم. مواردی از قبیل: تقلید در مسیر شریعت، تقلید در مسیر اهل ذکر، تقلید در مسیر علمِ(الهی)، تقلید در مسیر خردورزان و هدایت‌یافتگان و تقلید در مسیر آیین ابراهیمی.

بررسی مصادیق تقلید ممدوح از منظر قرآن- 1

15:21 - 1402/07/12

تقلید به دو نوع مذموم و ممدوح تقسیم می‌شود. دیدگاه قرآن نیز شامل هردو مورد بوده و برای هر یک از آنها، مصادیقی را بیان می‌دارد. در پژوهش حاضر که تحت عنوان «بررسی مصادیق تقلید ممدوح از منظر قرآن» می‌باشد، به پنج مورد از موارد دهگانهِ تقلیدهای ممدوح می پردازیم و در مقاله‌ی دیگری، موارد پنج‌گانه بعدی را اشاره می‌کنیم.

بررسی مصادیق تقلید مذموم از منظر قرآن

11:51 - 1402/07/10

پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی مصادیق تقلید مذموم از منظر قرآن» می‌باشد که با بهره‌گيری از تفاسير قرآنی معتبر، در صدد است تا ضمن بیان مصادیق تقلید مذموم به پرسش‌هایی که در این زمینه است، پاسخ‌هایی را ارائه نماید.

رابطه شخصیت‌پرستی و آموزه تقلید

تقلید
13:11 - 1402/04/26

منظور آیه 31 سوره توبه، ممنوعیت جابه‌جایی احکام الهی و داشتن نگاه مستقل از خداوند، به عالمان دینی است. آموزه تقلید در تشیع، یک روش عاقلانه، موافق با دستور خداوند و معصومین علیهم‌السلام و ضد پیروی کور و جاهلانه است.

قرآن و اعجاز علمی

09:15 - 1402/02/27

آیه 22 سوره حجر، اگرچه ناظر به چرخه طبیعی شکل‌گیری ذخایر آبی می‌باشد؛ اما سخنی از انواع ذخایر آبی به میان نمی‌آورد تا آن را در عداد آیات علمی قرآن به‌ شمار آوریم.

بت‌پرستی و خدا‌پرستی

خدا پرستی و بت پرستی
10:54 - 1402/02/24

خداپرستی امری موافق فطرت و سرشت انسان است و موجب سعادت ابدی می‌گردد؛ اما بت‌پرستی، انحراف از مسیر فطرت و بدعت است.

صفحه‌ها