عقاید

عقاید درست و نادرست

12:44 - 1403/02/29

عقاید صحیح و نادرست دو امر جدا از هم هستند و عقاید صحیح باید مورد پذیرش عقل و شرع قرار بگیرند.

متعصبان در عقاید| ترسان از شک

متعصبان در عقاید| ترسان از شک
08:46 - 1403/02/23

بعد از تحقیق و بررسی عقاید و باورهای دینی و رسیدن به ثبات متکی بر شناخت و معرفت، جایی برای تعصب در آموزه‌های اسلام باقی نمی‌ماند.

پاسخ ساده به چالش تحریف قرآن

10:48 - 1403/02/22

تنها مشکلی که ممکن است پذیرش شبهه تحریف قرآن کریم برای مسلمانان ایجاد کند، اختلال در معنا و مفهوم‌بخشیِ کمی از آیات‌الاحکام می‌باشد، اما این اشکال با مراجعه به احادیث معتبر معصومان علیهم‌السلام برطرف خواهد شد.

اعتقادات دینی و شواهد معنوی

دین و شواهد معنوی
10:10 - 1402/04/03

گزارشاتی که از مردم درباره شفا گرفتن بیمار یا تجربه نزدیک به مرگ و مانند این موارد نقل می‌شوند؛ هرچند می‌توانند در برخی موارد به‌عنوان شاهد و تقویت‌کننده باور مورد استفاده قرار بگیرند؛ اما به‌هیچ‌وجه پایه اعتقادات دین اسلام به‌حساب نمی‌آیند. عقاید دین اسلام، مبتنی بر عقل و وحی است.

سیل شبهاتِ فضای مجازی

11:55 - 1402/03/31

یکی از دسیسه‌های دشمن، گسیل شبهات در فضای مجازی و مواجه ساختن ذهن مخاطب با سؤالات بی‌پاسخ متعدد می‌باشد.

مخالفت شدید اسلام با تفتیش عقاید

11:11 - 1402/03/28

بر اساس قانون اسلام، تا وقتی که شخص مسلمان، باور انحرافی خود را بروز ندهد و دیگران متوجه انحراف او نشوند، هیچ تکلیفی ندارند و او مجازات نخواهد شد؛ اما به محض اینکه باور خود را افشا کرد، دیگران در برابر این انحراف، مسئولیت پیدا خواهند کرد.

 نکته‌نگاشت | دفاع خدا از مظلوم 

09:22 - 1402/03/22

 نکته‌نگاشت | دفاع خدا از مظلوم 

پاسخ به شبهه‌ای پیرامون ولادت حضرت زهرا(س)

13:22 - 1401/10/14

ولادت حضرت زهرا از مادر گرامی خویش حضرت خدیجه علیهماالسلام، با وجود دلایل متقن عقلی و نقلی هرگز قابل خدشه نیست.

بازخوانی شباهت‌های حضرت زهرا و زینب کبری

15:29 - 1401/10/06

زینب کبری، در صفات متعدد به مادر خود شباهت دارد و به‌عبارتی دیگر، این صفات را از مادر خود به ارث برده است.

«همه‌خدایی»؛ تعبیری غلط و ناصحیح

همه خدایی
17:32 - 1401/07/07

خداوند موجودی کامل، بی‌نیاز و بی‌نهایت است. انسان نیز موجودی ‌نیازمند، محدود و معلول است که با هیچ تفسیری نمی‌توان او را خدا دانست .

طلب حاجت از غیر خدا با وجود نهی اهل بیت

طلب حاجت از غیر خدا با وجود نهی اهل بیت
07:31 - 1401/03/30

توسل به پیامبر و اهل بیت که مقربان خدا هستند، اشکالی ندارد؛ حاجت خواستن از اولیاء الهی مانند حاجت خواستن از خود خداست.

ورود به دنیای فرزندان

10:26 - 1400/04/10

-اگر به دنبال حفظ عقاید و باورهای فرزندان‌مان در شرایط سخت تهاجم اعتقادی و فرهنگی هستیم باید زمین بازی را با تسخیر قلب‌های آنان به سمت خودمان تغییر دهیم