آيه ولايت، مدال افتخار شيعيان

10:03 - 1394/05/15

برو ‌ای گدای مسكين در خانه علی زن                         كه نگين پادشاهی دهد از كرم گدا را
روز 24 ذی الحجه يكی از زيباترين خاطرات را در فرهنگ شيعه به ياد می‌آورد؛ روزی كه اميرمؤمنان علی عليه السلام با ايثار انگشتر خويش در حال نماز به يك نيازمند، گوی سبقت را از مسلمانان حاضر در مسجد ربود و شايسته تجليل و تقدير حضرت حق قرار گرفت و به دريافت مدال آيه ولايت از سوی پيك وحی مفتخر گرديد.
عبداللّه بن عباس ماجرا را اين گونه روايت كرده است: روزی در كنار چاه زمزم نشسته بودم و برای مردم از پيامبر صلی الله عليه و آله حديث نقل می‌كردم. در آن حال، ابوذر غفاری به نزد ما آمد و با صدای رسايی گفت:‌ای مردم! من از پيامبر صلی الله عليه و آله شنيدم كه فرمود: «عَلِی قائِدُ الْبَرَرَةِ وَ قاتِلُ الْكَفَرَةِ مَنْصُورٌ مَنْ نَصَرَهُ مَخُذُولٌ مَنْ خَذَلَهُ؛ علی عليه السلام رهبر نيكوكاران است و كشنده كافران. هر كس او را ياری كند، ياری خواهد شد و هر كس به او اهانت كند، خوار خواهد گشت.»
آن گاه ابوذر سخنانش را چنين ادامه داد:‌ای مردم! روزی از روزها با رسول خدا صلی الله عليه و آله در مسجد نماز ظهر را خواندم. بعد از نماز، نيازمندی بلند شد و از مردم ياری خواست، كسی به او چيزی نداد. او دستانش را به سوی آسمان بلند كرد و عرضه داشت: خدايا! تو خود گواه باش در مسجد رسول اللّه صلی الله عليه و آله از مسلمانان ياری خواستم، امّا كسی به من پاسخ مثبت نداد. در اين موقع، علی عليه السلام در گوشه‌ای از مسجد در حالِ ركوعِ نماز بود كه با انگشت كوچكِ دست خود كه انگشتری در آن بود به سائل اشاره كرد و سائل نزديك آمد و انگشتر را از دست آن حضرت بيرون آورد. رسول خدا صلی الله عليه و آله كه در حال نماز شاهد اين ماجرا بود، وقتی نمازش را تمام كرد، رو به سوی آسمان نمود و عرضه داشت: خداوندا! برادرم موسی از تو درخواست نمود كه: پروردگارا! به من سعه صدر عنايت كن و كارهايم را سهل و آسان نما و گره از زبانم بگشا و سخنانم را روان و راحت گردان! و همچنين موسی عليه السلام تقاضا كرد كه: خدايا! برادرم هارون را وزير و ياور من قرار بده! و به وسيله برادرم مرا نيرومند گردان و او را در كارهايم شريك فرما!
آن گاه پيامبر صلی الله عليه و آله فرمود: خداوندا! من نيز محمد پيامبر و برگزيده تو هستم. خدايا! از تو درخواست می‌كنم كه سينه‌ام را گشاده گردانی و كارهايم را آسان كنی و از ميان خانواده ام، علی را به عنوان وزير و پشتيبان من قرار دهي!

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.