اربعین حسینی ارسال رصد

اعجاز قرآن

قیام قرآن علیه جهل و نادانی 12:46 - 1400/06/18

-قرآن در شرایطی نازل شد که مهمترین ویژگی آن دوران، جهل عمومی بشر بود. در چنین شرایطی قرآن پا به عرصه ای خطرآفرین گذاشت و ندای علم طلبی و عقل گرایی سر داد.

عرضه اعمال در قرآن و کتب اهل‌سنت 09:32 - 1400/06/01

عرضه اعمال بر پیامبر و ائمه معصومین هم در قرآن و هم در روایات و کتاب‌های شیعه و سنی بیان شده است.

عوامل بازدارنده از عذاب‌های دنیوی در نگاه قرآن 12:22 - 1400/05/31

-از نگاه قرآن عوامل جلوگیری از عذاب الهی دو امر می باشد.

مقایسه کتاب مقدس ادیان؛ راه شناخت دین حق 10:24 - 1400/05/18

در شرایطی که هیچ از ادیان دیگر معجزه ای زنده برای ارائه ندارند، قرآن با بیان اسرار علمی هستی، قرن ها پیش از اثبات آن، امکان دیدن معجزه را برای انسان عصر حاضر فراهم نموده است.

انسان معاصر و اعجاز قرآن 10:22 - 1400/05/18

بر خلاف پیروان برخی ادیان که سعی در پالایش و پیرایش کتاب مقدس خود دارند، مسلمانان هیچ هراسی از تحقیق و بررسی کتاب مقدسشان ندارند؛ چه اینکه خداوند خود انسان ها را به تدبر در قرآن دعوت کرده است.

وجوه اعجاز قرآن 10:11 - 1400/05/18

در شرایطی که هیچ از ادیان دیگر معجزه ای زنده برای ارائه ندارند، قرآن با بیان اسرار علمی هستی، قرن ها پیش از اثبات آن، امکان دیدن معجزه را برای انسان عصر حاضر فراهم نموده است.

قانون جاذبه؛ یکی از معجزات علمی قرآن 09:38 - 1400/05/18

در شرایطی که هیچ از ادیان دیگر معجزه ای زنده برای ارائه ندارند، قرآن با بیان اسرار علمی هستی، قرن ها پیش از اثبات آن، امکان دیدن معجزه را برای انسان عصر حاضر فراهم نموده است.

تزيين آسمان با ستارگان؛ معجره قرآن 09:33 - 1400/05/18

در شرایطی که هیچ از ادیان دیگر معجزه ای زنده برای ارائه ندارند، قرآن با بیان اسرار علمی هستی، قرن ها پیش از اثبات آن، امکان دیدن معجزه را برای انسان عصر حاضر فراهم نموده است.

تبیین تحدی در قرآن 11:53 - 1400/05/05

تحدی در قرآن معجزه بودن و عاجز بودن بشر از آوردن همانند آن را بر همگان عیان می‌کند و تحدی فقط در لفظ نیست.

بررسی قرائت قرآن به روایت حفص از عاصم 12:00 - 1400/05/04

قرائت حفص از عاصم، از صحیح ترین و مشهورترین قرائت ها در بین مسلمانان از گذشته تا حال بوده است.

کنایات قرآنی نشان از ادب است. 08:36 - 1400/05/02

در قرآن کریم به جهت رعایت اخلاق و ادب در مفهوم رسانی، از تعبیرهای کنایی استفاده شده است.

به رسمیت شناختن پیامبر معظم اسلام و کتاب مقدس قرآن به عنوان قانون گذاران برتر جهانی 08:17 - 1400/04/29

- در آمریکا شخصیت پیامبر مکرم اسلام به عنوان قانون گذار برتر تاریخ و کتاب مقدس قرآن به عنوان یکی از بزرگ ترین ارائه کنندگان قانون به رسمیت شناخته می‌شود.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.