اعتقادی

عقلانیت در مبانی شیعه

عقلانیت مبانی شیعه
06:54 - 1392/05/15

اهل بیت (علیهم السلام)، بر اساس سفارشات قرآن کریم و بیانات حضرت رسول (صلی الله علیه و آله)، دوست داران خود را به تفکر و تلاش برای علم آموزی و فراگیری علم و دانش و عقلانیت تشویق می کردند؛ تشویقی که باعث شد شیعیان و پیروان آنان، بیش از تمام مردم آن زمان، به عقل و دانش و تفکر روی آورند و از دانشمندان بنام زمان خود گردند.

تعقل و خردورزی، از منظر آموزه های دینی

06:22 - 1392/05/15

اسلام آيينی فطرى و هماهنگ با عقل و خرد و منطق است، و به خلاف برخی ادیان تحریف شده، نه تنها از عقل و خردورزی مخاطبینش هراسی ندارد، بلکه در آیات و روایات بسیاری، آنان را به خردورزی و تعقل و تفکر دعوت نموده و آن را وسیله سعادت و کمالشان معرفی می کند.

رابطه خالق و مخلوق

رابطه خالق و مخلوق
21:41 - 1392/04/14

رهروان ولایت ـ امتثال و اطاعت کسی که در سراسر وجودمان بدو وابسته ایم می تواند از اصل اخلاقی "شکر منعم" و یا "احسان به احسان گران" ریشه گرفته باشد.

رابطه حاکم و محکوم

دین و دنیا
20:53 - 1392/04/14

رهروان ولایت ـ مقصود از قانون ازلی، قانونی است که در خداوند به عنوان مالک هستی وجود دارد؛ خدایی که مالک طبیعت قانون است.

بررسی تصاویر دخالت دین

جهان
22:59 - 1392/04/13

رهروان ولایت ـ این که دین در امور سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه دخالت کرده است یا نه، امری است که با مراجعه به متون کتاب و سنت فهمیده می شود و اگر چنین اوامر و نواهی یافت شد، در انجام و امتثال آن ها نباید درنگ کرد.

سکولاریزم دینی

دین و دنیا
22:48 - 1392/04/13

رهروان ولایت ـ بسیاری از فیلسوفان معتقدند انسان در هر فعل اختیاری متوجه غایت و هدفی است.حتی در افعالی که عرف آن ها را پوچ و عبث می پندارد، در نهایت غایت مند است؛ غایتیکه ممکن است خیالی باشد نه واقعی.

نوگرايي اسلامي

نوگرايي اسلامي
17:44 - 1392/03/29

رهروان ولایت ـ تركيه در غرب زدگي گوي سبقت را از همه ي كشورهاي اسلامي ديگر ربود، و اين معلول عواملي چون فعاليت هاي عناصر وابسته به غرب و نيز برخي از محافل صهيونيستي و امپرياليستي و رواج ژورناليسم به سبك غربي بود.

پست مدرنيسم دينی

مدرنيسم
11:59 - 1392/03/26

رهروان ولایت ـ ماهيت پست مدرنيسم به نحوي است كه برداشت هاي گوناگوني از آن شده است. از همين رو، در مورد ارتباط دين و پست مدرنيسم نيز برداشت هاي متفاوتي وجود دارد.

معجزه و قانون عليت

معجزه موسی (ع)
15:21 - 1392/03/23

رهروان ولایت ـ وقتي كه مي گوييم پيامبري مرده اي را زنده كرد. يعني خدا يك قدرتي به او داده بود كه به اذن او اين قدرت را به كار گرفت.

چه اندازه تفكر در ذات حق تعالي لازم است؟

سوال
15:37 - 1392/03/21

رهروان ولایت ـ ما نمي‌گوئيم شناخت خدا محال است مي‌گوييم مشكل است. زيرا محتاج به بلند پروازي فكر و انديشه و خالي ساختن ذهن از تصوّرات موجودات مادي و طبيعي و باريك‌بيني و دقت فراوان است.

تأثیر دین در خوشبختی

دین
15:11 - 1392/03/19

رهروان ولایت ـ بررسی های متعدد درآمریکای شمالی و اروپا نشان می دهد که افراد دین دار در مقایسه با غیر مذهبی ها شادتر و خوشبخت تر هستند.

دينداري

قران
11:42 - 1392/03/14

رهروان ولایت ـ هر چيزي كه به نوعي با فرد ارتباط دارد و به گونه‌اي در شناخت او نسبت به دين و باور به آن و عمل كردن به دستورات آن تأثير گذار است

صفحه‌ها